FANDOM


Libraizm (libra oznacza wagę, -izm to sufiks oznaczający popieranie danej ideologii) to starożytna religia diteistyczna. Podstawą jest wiara w bliźniacze, lecz przeciwstawne sobie bóstwa: Darjatha, Stwórcę Wszechświata oraz Daimaosa, Pana Nicości. Wierni zobowiązani byli do życia w cnocie i umiarkowaniu. W ten sposób zapewniali siłę dobrotliwemu Stwórcy, a także gwarantowali sobie pośmiertne zespolenie w bogu oraz wieczną egzystencję. Istoty chciwe, agresywne i aroganckie skazane były na pochłonięcie przez niebyt. Zachowanie metafizycznej Równowagi pomiędzy dwoma diametralnie odmiennymi stanami egzystencji stanowiło kluczowy aspekt wyznania.

Nowoczesne państwa międzygwiezdne, takie jak Konfederacja Iliard, Republika Jaerin czy Związek Zachodniogalaktyczny, poznały libraizm poprzez Przodków na wczesnym etapie istnienia. W czasach Nowej Ery libraizm stanowił jedną z najbardziej powszechnych religii w Galaktyce. O ile ortolibraiści akceptowali mistyczne aspekty wyznania, pragmalibraiści skupiali się na czysto filozoficznych elementach. Imperium Goa’tzhul wyznaje odłam libraizmu, gdzie obiektem czci są reprezentujące samych Przodków gwiazdy.

Symbolem libraizmu była symboliczna, starożytna waga szalkowa podzielona na dwie równe części: białą i czarną.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki